Tuesday, June 23, 2015

...


Thì cứ xem như cuộc đời đang thử thách mình, đơn giản vậy thôi.
Thì cứ xem như mình đã đi lạc, đang tìm đường quay trở lại và đi tiếp, đơn giản vậy thôi.

Quan trọng là không mất lòng tin vào chính bản thân mình.
Đơn giản vậy thôi.

No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...