Monday, April 27, 2015

Shoreline park and lake


Tụi mình đã có một ngày hạnh phúc ở đây, dạo chơi, bơi thuyền, ngắm hồ, cappuccino, tiramisu, ngắm tụi ngỗng vịt thôi cũng đủ ngất ngây. Thiên nhiên thật quá tươi đẹp và quyến rũ. Con người, vì sự phát triển của mình mà đã tàn phá thiên nhiên quá nhiều. Xin hãy trân trọng thiên nhiên.

Xin cảm tạ trời đất vì sự sống tuyệt vời này.
No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...