Thursday, March 5, 2015

my chicken caesar salad

Lại làm chicken caesar salad và enjoy Meiomi với sự trợ giúp của Superdad ♥. Ở đây có loại bacon ngon nhất và rau thì tuyệt hảo. Mình chỉ muốn làm và ăn các loại salad mỗi ngày với đủ loại rau trái tươi ngon. 

Đời thật đẹp ♥ ♥ ♥No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...