Monday, December 23, 2013

vì đó là em
không cần biết em là ai
không cần biết em từ đâu
không cần biết em ngày sau
ta yêu em bóng mây ngang biển rộng
ta yêu em qua đông tàn ngày tận
yêu em như yêu vùng trời mênh mông...* (hihi)

yêu em vì chỉ biết đó là em... ;))

Taken by Coffee ^^


No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...