Sunday, November 4, 2012

lời nhắn của một người mẹ

♥ mẹ có thể cho con cuộc sống, nhưng mẹ không thể sống mãi cùng con.

mẹ có thể chđường cho con, nhưng mẹ không thể luôn ở bên cạnh để dẫn con đi.

♥ mcó thể dạy con về cuộc sống, nhưng mẹ không thể làm cho con luôn có lòng tin.

♥ mẹ có thể mua cho con quần áo đẹp, nhưng mẹ không thể làm cho con luôn giữ một tâm hồn đẹp.

♥ mẹ có thể cho con tình yêu thương bao la của mẹ, nhưng mẹ không thể bắt con yêu thương tất cả mọi người.

♥ mẹ có thể dạy cho con biết chia sẻ, nhưng mẹ không thể làm cho con không còn một chút ích kỷ.

♥ mẹ có thể dạy con sự tự trọng, nhưng mẹ không thể bắt con tôn trọng người khác.

♥ mẹ có th cho con lời khuyên về bạn bè, nhưng mẹ không thể chọn bạn cho con.

♥ mẹ có thể dạy con về những điều không tốt trong cuộc sống, nhưng mẹ không thể nói "không" thay cho con.

♥ mcó thể nói cho con vước mơ và mục đích sống, nhưng mẹ không thđạt được chúng giúp con.

♥ mẹ có thể dạy con về sự tử tế, nhưng mẹ không thể bắt con cư xđúng trong mi trường hợp.

nhưng m có thể yêu thương con vô điều kiện trong suốt cuộc đời... và mẹ sẽ luôn như thế !

 

sưu tầm 

 

 

 

 

 

 

1 comment:

  1. Em thích nhất câu cuối chị à! :) "... và mẹ sẽ luôn như thế" - đúng vậy!
    Happy New Week nhé chị! <3

    ReplyDelete

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...