Friday, December 9, 2011

mãi mãi là bạn thân
Có những điều người ta gọi là nhân duyên. Tao với mày gặp nhau một lần thì không bao giờ quên nhau, mày nhớ không ?

Người bạn của chúng ta- người chụp những tấm ảnh này nói rằng Mai và Thủy chụp hình với nhau ăn ý quá, cũng đúng mày nhỉ :)

Tao yêu mày, mãi thế nhé, bạn thân của tao, dù có khi mí tháng mới gặp 1 lần :D ^^Miền Đồng Thảo cafe,
Thứ bảy 26.11.2011
No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...