Friday, January 7, 2011

phôi pha

_DSC3713
_DSC3684 
ôm lòng đêm
nhìn vầng trăng mới về
nhớ chân giang hồ
ôi phù du
từng tuổi xuân đã già
một ngày kia đến bờ
đời người như gió qua
...không còn ai
đường về ôi quá dài
những đêm xa người
chén rượu cay
photomột đời tôi uống hoài
trả lại từng tin vui
cho nhân gian chờ đợi

...thôi về đi
đường trần đâu có gì
tóc xanh mấy mùa
...
photo

_DSC3691

 No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...