Sunday, January 2, 2011

đôi bạn


Trong ảnh: Yoan et Yumi ^^:x


Hihi, yêu quá đi mất, "chôm" trong abum ảnh Yumi của Sebastien.
Năm mới hồn nhiên yêu thương vui đùa mọi người nhé ^^see more: 
đôi bạn Coffee và Tony 


No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...