Sunday, August 8, 2010

về dưới mái nhà_DSC8682

Đọc lại những cuốn sách cũ
Pha một bình trà thơm  
Nấu một bữa thịnh soạn
Tắt đèn đốt một ngọn nến


Nỗi buồn sao vô cùng
_DSC8658


_DSC8676


_DSC8701No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...