Wednesday, July 21, 2010

Tibet itinerary : 14. from Yarlung river to tombs of the Kings


Những con đường không tự chia tay nhau
Chỉ những con người bỗng trở thành xa lạ...


Tibet team june22-2010


Tbjune22-2010 Yarlung Tsangpo16 
Con đường tụi mình đi cực đẹp, một bên là núi, một bên là sông Yarlung, thời tiết dễ chịu, lại thêm hip-hop Tibetan music trên xe, thật không còn gì hơn để mà sướng. Xe lao đi vun vút, nhưng rồi cũng dừng lại ở một bờ sông đẹp để ngắm nghía và chụp ảnh. 

Tbjune22-2010 Yarlung Tsangpo
Một sớm kia xuôi theo dòng em đến, cớ sao anh chẳng đứng chờ ...

Tbjune22-2010 Yarlung Tsangpo10
một cảnh ngắm sông

Tbjune22-2010 Yarlung Tsangpo8
ngắm sông cảnh 2 :D

Tbjune22-2010 Yarlung Tsangpo 11
 Cảnh 3 :))

Tbjune22-2010 Yarlung Tsangpo 17
Cảnh 4 

Tbjune22-2010 Yarlung Tsangpo7Cảnh 5

Tbjune22-2010 Yarlung Tsangpo5

ở chốn nào dòng sông đã hòa cùng đại dương... *
 photos by Điền ^^

Tbjune22-2010 Yarlung Tsangpo14
Tbjune22-2010 Yarlung Tsangpo15Con đường theo sông Yarlung dẫn tụi mình đến lăng mộ của vua Songtsen Gampo.

Tbjun22-2010 (8) nằm trên một đồi nhỏ

Tbjun22-2010 (33) tombs of the kings phía ngoài chapel

Tbjun22-2010 (35) tombs of the kings view

Tbjune22-2010 tombs of Tibetan king 3
 1 mình

Tbjune22-2010 tombs of Tibetan king 5
 2 mình

tb june 22-2010 tombs of Tibetan Kings
và rất nhiều mình^^

Tbjune22-2010
Lại lên đường, một con đường dài đến Tu viện Samye...


(*) nhạc Việt Anh

No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...