Thursday, March 25, 2010

keep your balance
sorrow


Hãy nghĩ về mặt tích cực của mọi vấn đề.


Có một tai nạn xảy ra nhưng bạn vẫn sống sót, bạn đã vượt qua được nó.


Đừng quan tâm quá nhiều đến tai nạn. Hãy quan quan tâm đến việc bạn vẫn còn sống sót. Đó là sự thật. Bạn đã vượt qua tai nạn đó, bạn vẫn còn sống nên chẳng còn gì để bạn phải lo lắng. Bạn đã vượt qua được nó chứng tỏ bạn mạnh mẽ hơn cả tai nạn kia.


Cái chết chắc chắn sẽ xuất hiện. Ai cũng phải chết. Không có ngoại lệ. Dù khoa học có phát triển đến đâu thì người ta vẫn chết như đã chết cách đây hàng nghìn năm.


Chúng ta có thể khẳng định chắc chắn về sự xuất hiện của cái chết. Nó nhất định sẽ xuất hiện. Nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào. Bạn phải chấp nhận nó, không có cách nào để phủ nhận nó. Xưa nay chưa ai tránh xa được nó.Thế nên, trong khi bạn còn sống, hãy vui với cuộc sống của mình.


(summary fr Osho)
rose4


ctrl-alt-delete

callme^^ by you.books

heartcute


No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...