Monday, February 1, 2010

never give up^^


- Chị vẫn chạy bộ buổi sáng chứ ? Nghe cô Lê hỏi, CF ngồi bên cạnh nhanh nhảu trả lời :

- Mẹ không bao giờ bỏ chạy hết á !

:-)

Chỉ một câu nói của con mà đã động viên mẹ rất nhiều. Mỗi khi mệt, mẹ lại tự động viên mình bằng câu nói của con. "Mẹ không bao giờ bỏ chạy hết !" Đúng rồi, mẹ không bao giờ bỏ chạy, không bao giờ bỏ cuộc. Như một lời khẳng định chắc chắn, rất hiểu mẹ, rất tin mẹ, và rất yêu mẹ...

Yêu con vô cùng ^^No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...