Monday, February 1, 2010

Ai đã làm cho tình yêu chết đi ?


Một tình yêu chết đi thì không phải tình yêu.


"Năm mới hạnh phúc nhé, anh yêu
XXX
"


 

Anh hỏi : XXX có nghĩa là gì :)
Em trả lời: XXX có nghĩa là thật nhiều yêu thương... thật nhiều yêu thương... đến nỗi XXX :)
(Cả hai cùng cười)
...***
Một tình yêu chết đi thì không phải tình yêu.

Em luôn nghĩ rằng, tình yêu thực sự thì không bao giờ chết đi, anh ạ.
Tình yêu thực sự thì thật khó có thể có được nó, và thật khó để xa rời, hay quên đi.

Nghĩa là hình bóng anh vẫn mãi mãi trong trái tim em.


Và nếu phải xa rời, có nghĩa là anh đã mang trái tim em đi.


Tưởng em lạnh cóng
Ngờ đâu nồng nàn
Lẫn trong bướng bỉnh
Là tình rất ngoan
...

No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...