Thursday, October 15, 2009

I hold you in my memory


Int_039Lục lại inbox để tìm lại thông tin, gặp tin nhắn cũ: "Mình đi METRO về rùi ah".

Chợt mỉm cười.

Vẫn thấy yêu. Nhớ và thèm những ngày đó, hai đứa nhắn tin trên từng cây số... rồi nói chuyện vô tư, vui vẻ, ríu rít như chim.

Nói chuyện điện thoại nhiều đến nỗi cô em gái bảo Mobiphone có trao giải buôn điện thoại cho Mai không ?Anh có biết, thỉnh thoảng em vẫn cầm lên cuốn sách anh đã mua cho em (và nói thật vui khi em nhận nó), để đọc lại vài dòng này:


Không phải cao thượng hay thấp hèn; thành công hạnh phúc hay thất bại khổ đau có mặt khi con người được sinh ra. Cũng không phải cao thượng hay thấp hèn; thành công hạnh phúc hay thất bại khổ đau khi con người sinh ra trong một gia đình huyết thống nào đó. Cao thượng hay thấp hèn; thành công hạnh phúc hay thất bại khổ đau là do chính mình, chính hành động của mình.


Lời Phật Thích Ca được khắc trên đá tại Mahbodhi Mahavihara, Buddha Gaya, India.


Mặc dù em vẫn luôn nhớ.


Yêu anh như chưa từng yêu. 

No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...