Thursday, September 17, 2009

Sinh nhật 2009 - ăn nằm ở Hạ Long :)http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917035245237.jpg?lb_____D9eDbi.At

Một sinh nhật khác thường, không bánh không nến không hoa không party không người thân...

Nhưng thực sự đối với riêng mình có một ý nghĩa đặc biệt...
Thỉnh thoảng cũng nên làm gì đó khác đi cho đời bớt tù đọng. :P

Có bạn cũ bạn mới, vui và ấm áp.
Dù có một điều gì đó rơi đi...

Và nơi muốn đến... sau 10 năm. Trở lại sau 10 năm.

Giá như có thể làm siêng scan những tấm ảnh năm 1999 lên để so sánh.

12.09.2009http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917024253351.jpg?lb_____DQb_hYyFI

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917025408765.jpg?lb_____Dx2vh9r8s

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917024735932.jpg?lb_____Db23F_zLlhttp://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917074148339.jpg?lb_____DEZCWvMW9

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917025648252.jpg?lb_____DulPR0PCt

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917030243575.jpg?lb_____DgXGG1W2F

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917025859575.jpg?lb_____Ddx5dsSUX

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917030643151.jpg?lb_____DcxWYyA_x

DSC07827n.JPG

Cũng có Ốc party 10 món rất hoành tráng ... ;))
(thực ra miềng vô cùng thực dụng, bởi yêu Hạ Long cũng vì những món ốc này thôi :P)

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917032248665.jpg?lb_____DnSvdo3TR

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917032325689.jpg?lb_____DRpfWEUGK

Và giữa trời nước Hạ Long ^^...

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917033012309.jpg?lb_____DqCb2eBZv

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917033531563.jpg?lb_____DxDQkSQpy

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917033137389.jpg?lb_____DvLDLHkcg

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917033759231.jpg?lb_____DAfW9dChV

Cảnh đẹp như tranh, hic.

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917033848505.jpg?lb_____DTEzbyBRT

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917032836938.jpg?lb_____DkPH.KdKC

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917034427932.jpg?lb_____DpKo_mG_rhttp://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917041805101.jpg?lb_____D4TiuPasc

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917041345440.jpg?lb_____DDI5ITB9d

Đổi kiểu: đứng chán lại ngồi :P

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917034822228.jpg?lb_____DiTw0bd0ahttp://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917034746603.jpg?lb_____DU8XwVh3r

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917034122821.jpg?lb_____DG8jQuY9Khttp://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917040814104.jpg?lb_____DlTvlwEAs

http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_5/blog/20090917033359111.jpg?lb_____D4dwyiLH5


Biết bao giờ mới trở lại? 


photos by Titi^^


No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...