Thursday, September 17, 2009

A,B,C,D...

...

- Chị ạ, em chẳng biết phải làm thế nào, nói không được. Anh ta không bao giờ rời cái điện thoại ra.... Ngay cả lúc đang làm tình anh ta cũng nghe điện thoại.
- Uhm.
- Có lúc đang chuẩn bị lên tiên... thì điện thoại reo, anh ta dừng lại đọc tin nhắn, rồi hãm luôn :(
- Uhm.
- Chị bảo em phải làm gì bây giờ?
- Lần sau em bảo anh ta làm tình với cái điện thoại. Hẳn anh ta sẽ tìm thấy khoái lạc với nó hơn là với em.
- Hic.
-
- Em thấy chán.
- Uhm. Chẳng nhẽ lại không chán sao.
...http://a367.yahoofs.com/lifestory/CIk_PbGfFRjxczwDQtuPesw6_1/blog/20081218021815797.jpg.jpg?lb_____DZn0mNnYoKhi lòng bạn tràn ngập yêu thương, bạn đối xử với đồ vật như con người.
Khi bạn không yêu thương, bạn đối xử với con người như đồ vật.

No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...