Saturday, August 22, 2009

Yêu anhHn27-03-08 (13)

Để giữ phút giây ấy
Bên nhau bàn tay ấm hơn
Phút ấy tuyệt vời,
khó nói nên lời
để em thương anh mãi


Để giữ phút giây ấy
Dành cho em những lúc không còn anh
Nước mắt không trào
Tiếng hát không buồn


Em được sống nhiều hơnYêu anh.
No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...