Thursday, July 2, 2009

Say You Will4520858884_6287d7522f_oCảm giác lái xe trong mưa, mở nhạc thật lớn vẫn thật là tuyệt. Cô đơn đã quá quen.

Giá như anh biết được em nhớ anh nhiều như thế nào. Anh có cảm giác gì không.  Khi lòng em tan nát cũng là lúc em muốn nhìn thấy anh nhất.


Tình yêu là như thế đó. Anh biết không.No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...