Tuesday, July 21, 2009

Hãy nói mình yêu nhau bằng tiếng loài ngườiKhông, trăm không ngàn lần,
không ai giận hờn,
nếu đã hay rằng
lòng người như chiếc lá
nằm trong cơn gió
vô tình
...Em nhớ anh nhiều lắm. Và chỉ biết nhớ mà thôi...
Thứ cảm xúc câm nín này thực sự là nghiệt ngã.No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...