Saturday, July 11, 2009

Chắc lòng rất khó bình an?
Tự nhiên có một nỗi cô đơn, một nỗi trống trải rơi trong lòng đêm sâu, chẳng hiểu sao lại ko muốn ngủ, mắt cứ ráo hoảnh như chưa phải lúc này đã là 2h sáng.

Chắc tại rượu vang.

Thỉnh thoảng, mình lại cảm thấy muốn chạy trốn. Chạy đi đâu thì không biết nhưng rất muốn chạy trốn những tháng ngày này. Nỗi buồn chìm sâu. Sâu và lắng trong đến nỗi mình vẫn nhìn thấy nó, mà lòng tịnh, không gợn lên một chút sóng...

Mình khát cái gọi là chân thành đến nỗi vật vã như kẻ nghiện, như người đi trên sa mạc khát nước, khát ốc đảo xanh tươi. Mình khát hơi ấm thương yêu...

Kẻ tu hành lắng nghe tiếng mõ, mải miết tụng kinh để nghe thấy lòng thiền, mà chẳng thể nào quên được cuộc đời đang réo gọi ngoài kia.
ImageHost.org
Bangkok 2008
No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...