Monday, July 27, 2009

Anh thương yêu,...
Em nhớ anh nhiều lắm anh biết không...
Và nỗi đau sao cứ lùng bùng trong lồng ngực.
Mắt cứ rát bỏng mà không thể khóc
Chỉ ước được nhìn thấy anh...
No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...