Wednesday, June 10, 2009

Save the Best for LastChỉ có tình yêu thực sự thì mới dùng trái tim để suy nghĩ cho nhau.

Cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy giữ cho nhau những điều tốt đẹp nhất…save the best 4.JPG


Save the best for last
Artist: Vanessa Williams


Sometimes the snow comes down in June
Sometimes the sun goes 'round the moon
I see the passion in your eyes
Sometimes it's all a big surprise
'Cause there was a time when all
I did was wish
You'd tell me this was love
It's not the way I hoped or how I planned
But somehow it's enough

And now we're standing face to face
Isn't this world a crazy place
Just when I thought our chance
 had passed
You go and save the best for last

All of the nights you came to me
When some silly girl had set you free
You wondered how you'd make it through
I wondered what was wrong with you

'Cause how could you give your love
to someone else
And share your dreams with me
Sometimes the very thing you're looking for
Is the one thing you can't see

And now we're standing face to face
Isn't this world a crazy place
Just when I thought our chance had passed
You go and save the best for last

Sometimes the very thing you're looking for
Is the one thing you can't see

Sometimes the snow comes down in June
Sometimes the sun goes 'round the moon
Just when I thought our chance had passed
You go and save the best for last

You went and saved the best for last
Giữ lại điều tốt nhất cho giây phút cuối này

Thỉnh thoảng, tuyết lại rơi vào tháng 6
mùa hè
Thỉnh thoảng, mặt trời lại quay quanh
mặt trăng.
Em lại thấy nỗi đam mê hiện lên trong mắt anh
đôi khi, đó lại là cả một bất ngờ lớn.
Vì có những lúc, điều em làm chỉ là,
ước gì anh nói với em, yêu là thế này đây.
Đó chẳng phải là điều em hy vọng hay sắp
đặt nên,
Nhưng có khi, thế là đủ rồi.

Giờ đây chúng ta lại đối diện nhau
Thế giới này chẳng phải quá điên rồ ư?
Khi anh vưà nghĩ rằng cơ hội đã qua
Em bước đi và gìn giữ lại những điều tốt đẹp
nhất cho
 những giây phút cuối cùng này.

Hàng đêm, anh lại đến bên em
Khi một cô gái khờ dại lại buông anh ra
Anh băn khoăn sao anh có thể làm được
 như thế
Em lại hỏi lòng, chẳng biết có chuyện gì
với anh nưã.

Vì làm sao em có thể yêu một lần nữa
Và chia sẻ những giấc mơ cùng anh
Thỉnh thoảng những thứ em đang tìm kiếm
Là thứ mà em không thể nào tìm thấy

Giờ đây chúng ta lại đối diện nhau
Thế giới này chẳng phải quá điên rồ ư?
Khi anh vưà nghĩ rằng cơ hội đã qua
Em bước đi và gìn giữ lại những điều tốt
đẹp nhất cho giây phút cuối cùng này.Thỉnh thoảng, những thứ em muốn tìm kiếm
Là một thứ mà em ko thể nào tìm thấy

Đôi khi, tuyết rơi vào tháng 6 muà hè
Đôi khi, mặt trời lại quay quanh mặt trăng
Khi anh vưà chợt nghĩ cơ hội đã trôi qua rồi. 


Em ra đi và gìn giữ mọi điều tốt đẹp nhất cho
giây phút cuối này.save the best 3.JPG


No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...