Tuesday, June 23, 2009

Làm Người


Image Hosted by ImageShack.us


Người đàn ông đúng nghĩa phải có ít nhất 3 yếu tố : NHÂN, TRÍ, DŨNG.

Chữ Nhân luôn phải là chữ đi đầu. Sau đó mới cần đến Trí và Dũng.

Lắm lúc thấy mình ngây thơ, cả tin đến ngu người. Chả hiểu là tại sao nữa. Nhưng ngã đau thì chỉ biết khóc, rồi nén đau đứng dậy đi tiếp. Chứ đâu còn cách nào khác đâu ? Thật đơn giản phải không.


Trong cuộc sống, chúng ta chỉ có thể đánh giá một con người đúng nhất khi họ đối xử với một người khác dù người đó chẳng giúp được gì cho họ, thậm chí không tốt với họ nữa. Lúc đó chúng ta mới biết thực sự họ là ai và bản chất họ thế nào.No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...