Monday, June 1, 2009

CF tốt nghiệp Trường Mẫu giáo =))

Kỷ niệm với bạn thân - Xí Muội


Chỉnh trang mũ áoChờ nhận bằng tốt nghiệp (nghiêm trang phết)Cuối cùng cũng tới lượt nhận bằng nè .Nói thiệt là mẹ Mèo có khóc vì xúc động, không hỉu vì sao.

No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...