Thursday, May 14, 2009

Đàn ôngMột người đàn ông thực sự có giá trị đối với tôi chỉ có hai từ : Điềm đạm và bao dung.

Chỉ hai từ thôi nhưng chứa đựng cả một tính cách.

Điềm đạm nghĩa là anh không nóng mặt trước bất cứ chuyện gì, kể cả việc anh không nhảy dựng lên khi nghe nói tôi đã/ đang ở bên cạnh một người đàn ông khác, bởi vì anh đủ lòng tin tưởng tôi, bởi vì anh hiểu đời hiểu người, và từ điềm đạm còn bao gồm cả sự tự tin cần có của một người đàn ông.

Bao dung nghĩa là anh hiểu con người ai cũng có sai lầm, ai cũng phải thay đổi và cần được yêu thương, không chỉ với tôi và với tất cả mọi người, anh có cái nhìn độ lượng và lòng nhân ái với tha nhân. Nghĩa là anh không sống ích kỷ, gian lận, không đổ lỗi và khi cần, nhận lỗi về mình, bởi vì anh luôn hiểu lẽ đời và biết yêu thương người khác.


Đàn ông như vậy mới thực sự là đàn ông.

Đàn ông Việt vẫn mãi là đàn ông Việt, từ trong máu, không thể nào khác.
pix fr internet

No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...