Tuesday, May 12, 2009

Freedom, far as far the eye can seeVì không tìm kiếm điều gì, nên họ tự do.
Tự do là hạnh phúc.
Hạnh phúc chỉ đến từ bên trong.
Dám sống thật với mình. Dám từ bỏ những danh lợi phù hoa để không đánh mất mình.

Hạnh phúc chỉ đến từ bên trong.Hạnh phúc luôn khác với thú vui. Thú vui chốc lát đi qua chán chường sẽ đến. Hạnh phúc mãi mãi là ước mơ.Dằn dỗi với mình qua những chiều muộn,
nhọc nhằn với mình những lúc đêm về...

Em đã tưởng rằng mình chẳng còn tìm kiếm điều gì ở thế giới này !


No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...