Sunday, April 26, 2009

love my life"Khi thế giới này trở nên nhỏ bé, lòng nhân hậu sẽ lên ngôi"
(Barack Obama)

Chủ nhật nằm đọc "Sydney yêu thương" của Trung Nghĩa.

"Do you dare to follow your dream?"

Cuốn sách còn trở nên thân thương khi trong sách có một entry nói về một "người nhà" - Bác sĩ Patrick Đặng - Tình yêu của bạn yêu.^^


Cám ơn Trung Nghĩa ^^ Cám ơn những suy nghĩ đồng cảm và những niềm vui nhỏ từ cuốn sách này^^

No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...