Tuesday, April 14, 2009

Living Spiritheart.jpg


Một điều mình học được từ cuộc sống là chúng ta không bao giờ chắc chắn được điều gì. Hiện tại là vĩnh viễn, và vĩnh viễn chỉ có hiện tại. Tương lai không thể nào biết trước được.

Có thể hôm nay bạn đã rất cố gắng, nhưng rồi mọi thành quả đều có thể đổ xuống sông xuống biển.


Có thể bạn có rất nhiều tiền nhưng rồi ngày mai tiền đó không còn là của bạn nữa. Vì sao ư? Làm sao mà ta biết được. Có hàng vạn lý do để ta sống cũng như ta chết.

Vậy thì làm, dù kết quả như thế nào thì mình cũng đã cố gắng hết sức rồi. Do it !

Cuộc sống có thể chấm dứt vào ngày mai, cũng như tình yêu rất mong manh và dễ vỡ. Không phải cao siêu. Không phải triết lý. Đơn giản như chúng ta sống và thở. Và có thể chúng ta tắt thở. Thế đấy. Đối với tình yêu và cuộc sống đều như nhau, chúng ta có thể mất nó trong tích tắc.


Nhưng mình không cần sợ hãi. Mình sống như ngày hôm nay là ngày cuối cùng. Sống tốt, sống đẹp với tất cả những gì có thể làm, với những người mà mình đã yêu thương.

Sẽ không bao giờ ta biết được rằng ta có thể yêu ai đó, cũng như ta cũng bao giờ biết được rằng người kia sẽ hết yêu mình. Vì thế tại sao lại phải nghĩ đến điều ấy. Chỉ cần sống và yêu trọn vẹn ngày hôm nay.

Khi ngày mai tới hôm nay sẽ ra đi mãi mãi.


Nếu người ta biết rằng, ngày mai họ có thể chết thì chắc rằng hôm nay họ sẽ sống tử tế hơn.No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...