Friday, March 6, 2009

Chuyện của COFFEECâu chuyện trước giờ đi ngủ...

- Mẹ, sao mẹ không tìm ba mới đi để đẻ em cho con ?
- Thôi, mẹ mệt lắm. Ba mới làm gì.
- Nhưng con thích có em.
- Ơ hay, con thích là được sao ? Nhưng mẹ không thích.
- Vậy hả? Vậy thôi. <=== mẹ
...
- Nhưng mà ở lớp con bạn nào cũng có em cả. Mỗi mình con không có.
- Vậy à ? Vậy... có em nhưng mà không có ba mới, có được không ?
- (suy nghĩ) Thôi, con sợ mẹ mệt. Một mình mẹ mà hai đứa chắc mẹ mệt chết luôn á. Chắc mẹ khỏi đi làm luôn.
-
Sáng nay cô giáo kể:
Ở lớp Mai Phương nói chuyện với các bạn, cô giáo nghe rồi bảo: Mai Phương nói chuyện giống mẹ quá.
Trả lời: Thì Mai Phương phải giống mẹ chứ. Mẹ là tình yêu của Mai Phương mà.


No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...