Thursday, February 26, 2009

Tình Tự Ca


love6


- Phạm Duy -1.

Em đã đưa anh, em đã đưa anh đi vào tình tự
Anh cũng theo em, anh cũng theo em tới nơi đợi chờ
Tình, tình tự này, tình nơi chung gối
Chờ, chờ đợi này, đến kiếp duyên đôi

Em níu lưng anh, em níu lưng anh
Như những con sâu cuộn tròn
Anh cắn môi em, anh cắn môi em
Ngây ngất trong muôn ngàn nụ hôn

2.

Em đã đưa anh, em đã đưa anh ra vùng thẹn thùng
Anh cũng theo em, anh cũng theo em thoát ly ngại ngùng
Tình, tình của mình, tình không ngăn cấm
Tình, tình địa đàng, hơn cõi thiên tiên

Em quấn chân anh, anh gác chân em
Ta khoá nhau trên giường tình
Anh uốn lưng cong, em ưỡn lưng ong
Cho sét âm dương nổ tung

3.

Tình là không kinh hãi, tung dây trói buộc
Tình là không gian dối, yêu không ngần ngại

Ta đã yêu nhau, ta đã yêu nhau trong nhiều mộng đẹp
Ta cũng yêu nhau, ta cũng yêu nhau với da thịt mình

Tình, tình tự này, trời cho ta đấy
Tình, tình tự này, giữ lấy cho nhau
Tình, tình tự này, giữ lấy cho nhau
Tình, tình tự này, giữ lấy cho nhau!
***

Nghe ở đây

No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...