Thursday, February 12, 2009

COFFEEHôm nay Tình Yêu của mẹ tròn 6 tuổi.
Mong cho con nên người, dù bay đến phương trời nào vẫn là con của mẹ.
No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...