Friday, December 26, 2008

lofts
Loft là một khái niệm nội thất của sự tự do, phá cách và không theo khuôn khổ.


Và mình thích Lofts. Tự do làm những gì mình thích. Tự do trong không gian của riêng mình.
Không gian sống tốt cho mình năng lượng, sự sáng tạo và tinh thần bình ổn.

Loft còn có một ý nghĩa rất lớn rằng (Loft's spirit):


Chúng ta không bao giờ giống nhau, chúng ta là những cá thể hoàn toàn khác biệt. Chấp nhận bên nhau là phải hy sinh rất nhiều. Điều đó chỉ có thể có được khi chúng ta hiểu nhau. Hiểu thì mới thương. Và không thương thì sẽ không bao giờ hiểu.


Dù sao, chúng ta hiểu được nhau, ở bên nhau và không làm cho nhau tổn thương. Đó là niềm an ủi lớn nhất của cuộc đời này.


Và như vậy, chúng ta đạt tới sự tự do, niềm vui sống, và tình yêu vô điều kiện.


Hình ảnh: sưu tầm
No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...