Friday, December 26, 2008

đàn bà ba mươi
Dường như đến tuổi ba mươi, đàn bà biết cách yêu, biết cách nồng nàn. Thứ nồng nàn đích thực mà tuổi thanh xuân không bao giờ chạm tay tới nổi.


Những người đàn bà đang đi tới tuổi ba mươi thường hoảng hốt.

Những người đàn bà vượt qua tuổi ba mươi rồi thường bình yên.

(Trang Hạ)Ảnh : Bạn yêu chụp trong một ngày đẹp trời ở cafe Bản Sonate

No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...