Saturday, November 22, 2008

You have no choise for freedom
DSC05570
taken by CFThì có được một người luôn ở bên cạnh khi mình cần là một điều vô cùng quý giá. Hãy trân trọng.

Trước bất cứ sự vật, hiện tượng nào mình cũng muốn cố tìm đến bản chất, đến khi nhìn được cái lõi thì thường cảm thấy rất chán.

Chẳng ai cho không ai cái gì.

Mọi thứ đều gần như đã được định giá.

Sự lựa chọn nào cũng mang theo nhiều mất mát. Hãy chấp nhận và vui sống.


Bởi vì có khi ngày mai thôi lại không được mở mắt nhìn đời.


No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...