Sunday, November 16, 2008

phỏng vấn X MEN Dương Tường - người dịch "Kafka bên bờ biển"Ông thấy phụ nữ thời nay sống thế nào?

- Phụ nữ xưa đầy những mặc cảm, ràng buộc luân thường đạo lý. Phụ nữ thời nay rất tự tin, không mặc cảm, không bị ràng buộc bởi những luân lý cổ hủ, nhưng bên cạnh đó không phải không có  những đua đòi. Tự tin rất tốt và cần có văn hoá để hãm phanh sự đua đòi khỏi rơi vào thái quá.

Còn đàn ông thời nay?

- Đàn ông thời nay khiến tôi thất vọng! Tôi có cảm giác thời nay âm thịnh dương suy. Những phụ nữ thông minh rất khó kiếm được bạn trai đáp ứng được mong đợi của mình.
Suy nghĩ:

Nếu thiếu một background, một phông văn hóa nhất định, một bản lĩnh sống, người phụ nữ thường phù phiếm, đua đòi, phô trương, ảo tưởng và hợm mình một cách thái quá.


Qua cách mà người ta đối xử với người khác, bạn dễ dàng nhận ra phông văn hóa và cái TÂM của họ, cho dù họ có là giám đốc hay ông nọ bà kia.


No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...