Thursday, September 25, 2008

Life is a game


Life is a game. Difficulty is a level. The game is not difficult that is not interesting.Bạn hạnh phúc khi cảm thấy mãn nguyện với chính mình, cho dù có thể người khác không hiểu được điều đó.


Tôi có những quy định riêng cho riêng bản thân mình và luôn sống theo những quy tắc ấy. Tôi cũng không bận tâm người khác nghĩ gì về mình. Đúng như ông tôi luôn dạy, hãy sống theo cách mình muốn. Tôi cũng không thích sống phải giống như người khác.


Tính cách quyết định số phận, và tính cách của tôi là không bao giờ từ bỏ bất cứ điều gì, khi tôi nghĩ mình có thể. Never give up !


Thắng là khi ta có thể tự tin đối mặt với chính mình, nếu như vậy, sẽ không bao giờ thất bại. Tôi luôn đặt ra cho mình những mục tiêu có thể, để phấn đấu hết mình.


Cuộc đua của tôi chỉ có mình tôi mà thôi. Chiến thắng là vượt qua chính mình... luôn sống cuộc đời mà mình mong ước.Self motivate sau mấy chặng bay. Không thấy mình được sống nữa vì mệt. Hic.No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...