Monday, August 4, 2008

Thanks bạn hiền^^8-7-08 (8)Đôi khi, để tránh cho người khác bị tổn thương là lại làm tổn thương chính mình.

Đôi khi, để tránh cho mình khỏi bị tổn thương có thể ta lại đang làm tổn thương người khác.

...

Có những lúc, thấy một cuộc gọi của bạn thân thật quý báu dường nào. Thức tỉnh một chút, nâng lên, an ủi, và ấm lòng.

Phải hiểu, rồi mới thương, mới yêu. Yêu mới vô điều kiện. Bởi tình thương đó là định mệnh. Không thể nào khác.

...
No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...