Saturday, August 2, 2008

Spirit of Captain*


view from br


Nhà không có đàn ông.

Nhà không có đàn ông, nên mọi sự cố về điện, hư hỏng đường ống nước, lắp đặt đồ đạc... em đều học cách sửa chữa và làm một cách thành thạo.

Đinh, búa, kìm, càlê mỏ lết, tuộc vít, dây điện, băng keo, tit kê, ốc vít, máy khoan và các loại mũi khoan... thứ nào em cũng đầy đủ đồ nghề và sử dụng thành thục như ai.
...

Cám ơn cựu thuyền trưởng, người đã bỏ con tàu gia đình giữa lúc phong ba bão táp nhất... Em đã được thử thách, đã vượt qua sóng gió... và đã đến được bến bờ bình yên.
Cám ơn cuộc đời đã cho em được sống một mình, làm một single-parent hạnh phúc.

The End.

(Coffee and her mom live together happy ever after )
* Phật dạy : khi con yêu thương ai- con phải có trách nhiệm với người mà mình đã yêu thương.

No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...