Tuesday, August 12, 2008

Save the best for lastNước đã chảy qua cầu...Sao ta còn đứng đó ? Nhìn ai ? Nhìn ai ?
Thời gian vùn vụt trôi. Một mình. Hai năm. Đã hơn hai năm...
Nhìn mình trong gương. Hai năm. Thấy đời là một giấc mộng.
Nhanh. Nhanh khủng khiếp.
10 năm gặp lại bạn cũ cũng có chút giật mình.


Cần trân trọng thời gian ở bên cạnh nhau, dù ngắn ngủi. Cần trân trọng những lúc có nhau và có thể ở bên nhau... dù là bạn bè, dù là tình yêu, dù là không phải tình yêu...


image/
Just when I thought our chance had passed
You go and save the best for lastCảm xúc nào cũng đẹp.
Tại sao phải đổ lỗi ?
Tại sao phải chứng minh là mình đúng ? Đúng sai đâu quan trọng. Quan trọng là tình người.
Không ai đúng hoàn toàn và chẳng có ai sai hoàn toàn.
Hơn nhau vẫn là cách cư xử. Nhớ nhau cũng là cách cư xử. Giận hay thương cũng là cách cư xử.
Có thể sai lầm.
Có thể sửa chữa.
Tại sao không phải là yêu thương nhau ?


Đi chung đường thì đương nhiên là bạn. Không đi chung đường thì đường ai nấy đi... (Câu này mình lượm trong phim Thiên hạ vô tặc. Thích^^.Just when I thought our chance had passed You go and save the best for last


No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...