Saturday, August 30, 2008

Review

...

- Nhưng anh không phải là kẻ bỏ chạy. Anh sẽ ở lại.

- Nhưng em không muốn anh ở lại.
...

Mọi thứ có vẻ sẽ rất ổn.

Em có người đàn ông này.

Anh ấy cũng rất yêu con em.

Nhưng...

- Em không muốn lợi dụng anh.

- Nếu muốn em có thể lợi dụng anh. Anh tình nguyện.

- Em không thể.

- Xin anh ! (please !)
...


Em vẫn còn nhớ những gì chúng ta nói với nhau vào buổi chiều cuối cùng khi walking trên Sơn Trung lộ, con đường dẫn ra Bến Thượng Hải. Khi chúng ta cùng lên thuyền đi hóng mát trên sông Hoàng Phố và ngắm nhìn Shanghai bynight tuyệt đẹp, khi cùng luận về câu nói trong sách Phật...

"Tu trăm năm mới có thể ngồi cùng thuyền, tu nghìn năm mới có cơ hội chung chăn gối..."

Vậy một nghìn năm sau mấy ai có cơ hội gặp lại nhau...
!
Khi người ta đã hất em ra khỏi thuyền bằng một đòn "mái chèo" chí mạng.

Nghĩa là kẻ đó muốn em phải chết đuối.

Em đã cố hết sức để bơi được vào bờ.

Nhưng em sẽ không lên thuyền một lần nữa- Ít ra là cho đến bây giờ. Em ngồi ngắm những người lên thuyền đang dập dìu hạnh phúc, ngắm thuyền qua lại với một sự hoài nghi...
The biggest lesson people can learn from their own divorces is how to get married again and how to get married for a lifetime. - you said.
But I'm not already for marriage right now.


Cuối cùng,

em thấy

em chỉ có một tài sản quý nhất

đó chính là lòng tự trọng

sẽ không bao giờ có thể mất

em không muốn đánh mất chính mình.No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...