Monday, August 25, 2008

A new place


4-08 (11)


Nơi nào lòng bình yên thì nơi ấy là nhà.

Giờ mới hiểu tại sao có những người ra đi không bao giờ muốn quay trở lại.

Giờ mới hiểu tại sao có những người ra nước ngoài định cư và không muốn quay về.

Vì có thể chỉ là muốn xóa sạch quá khứ.

Vì nhiều lý do khác nữa.

Hướng tới tương lai.

Như cái tên Mai Phương mình đã đặt cho con gái.

...

Nơi nào lòng bình yên thì nơi ấy là nhà.

Thủy nói: - Nếu đi được thì cậu nên đi.

Cậu sẽ không bao giờ có một đêm yên giấc.

Cậu sẽ luôn bị quá khứ đau buồn đó ám ảnh.

ừ, luôn luôn.Ừ, nơi nào lòng bình yên thì nơi ấy là nhà.

Mình vẫn yêu Sài Gòn lắm lắm.

No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...