Monday, July 28, 2008

Purify


DSC05171


Một ngày trôi qua thật ngắn ngủi, có cảm giác không làm được gì nhiều.

Thèm màu trắng đến khát cháy.

Hoa bách hợp trắng. Hoa cúc trắng. Tường trắng. Rèm voan trắng.

Thèm cảm giác được thanh lọc, sự tinh khiết, yên tĩnh, đơn giản. Cảm giác muốn được giải phóng khỏi quần áo, sống một ngày không vướng bận, nghĩ suy.


Chỉ có trắng và trắng.

Và hương thơm.

Không gì hơn.


No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...