Saturday, July 5, 2008

When your heart is not open to me, I give up what is your argument

Nhìn theo đường hun hút con xa.
Xin cám ơn những điều đã qua.Trong một cuộc thương lượng win-win (thương lượng hợp nhất) bạn có hai nhiệm vụ:
1. Tạo ra càng nhiều giá trị càng tốt, cho bạn và cho đối phương.
Và 2. Đòi hỏi giá trị cho chính bạn. (Tạo giá trị thông qua trao đổi).


Trong cuộc sống, không chỉ trong kinh doanh, cũng không thiếu những cuộc thương lượng như thế. Tức là mang lại sự phát triển cho cả hai : tình cảm, mối quan hệ, tiền bạc… và các lợi ích sống khác. Phải luôn biết tạo ra các giá trị. Tức là làm cho đối phương có lợi cũng nằm trong lợi ích của bạn. Bạn càng sáng tạo trong việc đặt vấn đề tốt cho cả hai bên thì cả hai càng vui vẻ. Đương nhiên, cuộc thương lượng này chỉ thành công khi cả hai bên đều hiểu được quyền lợi cũng như nghĩa vụ của mình và của đối phương.


Đáng tiếc là có những người chỉ muốn triệt tiêu các giá trị. Họ chỉ biết đến cái lợi của bản thân mình, quyền lợi và lợi ích của bản thân mình mà bất cần nghĩ người khác sẽ như thế nào. Nói một cách hơi chợ, là họ không “fair play”. Họ chỉ nghĩ đến cái lợi trước mắt, mà không nghĩ đến kế hoạch phát triển lâu dài. Đó chính là vision, dịch không chính xác lắm có nghĩa là tầm nhìn. Tầm nhìn ngắn thì suy nghĩ ngắn, và ngược lại.


Thấu tình, đạt lý.

(Thấu tình trước khi nói lý lẽ. Mà đã nói đến lý lẽ thì luôn có những nhà-làm-Luật)
Và Fair-play.

Đó mới là con người đích thực, sẽ tạo nên những giá trị đích thực.

Fair-play là chơi đẹp. Chơi cho công bằng. Thậm chí nhận thua thiệt về mình. Đó mới chính là chơi đẹp. Đó mới là cách tạo ra giá trị, cho bản thân, cho mối quan hệ lâu dài.

Còn nếu đối phương không đánh giá cao điều này, là lỗi của họ, họ sẽ không nhận ra được những chân giá trị. Nói cách khác, họ không thấu tình. Thường thì khi ích kỷ và chỉ nghĩ đến bản thân mình, họ đạp đổ các giá trị.

Trong kinh doanh, bạn có phải là người fairplay hay không ?

Vậy còn trong tình bạn ?

Trong tình yêu ?

Trong đời sống vợ chồng ?

Trong cả các mối quan hệ khác trong cuộc sống này ?

Không có gì là lâu bền nếu không biết cách tạo ra các giá trị.

Làm nên những giá trị đích thực, và lâu dài, không dành cho những kẻ “without vision”.


Writte down your personal vision.Yeah.(*) Tạm dịch Title: Khi bạn không mở lòng, tôi nhường cho bạn mọi lý lẽ.


No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...