Thursday, May 22, 2008

Phụ nữ trước 9h sáng =))Vụ này ăn theo Thảo Mèo. Thật ra mình đã chụp từ trước. Nhưng không ngủ được vì chiều nay phải làm nhìu việc mà buồn ngủ, lỡ chơi nhìu cafe quá, thế là bi h mắt cứ sáng trưng hà, nên buồn tình post chơi.
Nếu bạn nhớ một người thì bạn làm gì ? Bạn làm gì khi mà vừa mở mắt ra, bắt đầu một ngày mới bạn đã nhớ đến người ấy?

image/

Gọi cho người ta ? Biết người ta có nghĩ đến mình không, hay gọi chỉ là thừa ?

image/
Giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ ?

image/

image/
Muốn gọi chỉ để chúc anh ngày mới tốt lành.

image/
Rồi lại thôi. Nhớ muốn chết luôn á.

image/
Quyết định vậy đi.

No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...