Saturday, March 15, 2008

TÂMLại nói về chữ TÂM.

Bạn có tin trên mỗi khuôn mặt đều có hiện lên chữ lương thiện hay chữ TÂM hay không ? Tức là đối với những người thực sự có TÂM, thực sự lương thiện. Còn đối với những kẻ không có nó, thì làm sao mà hiện lên mặt được, phải không ?


Trong một con người luôn luôn có cái THIỆN và cái ÁC. Nhưng vấn đề là cái nào chiến thắng, chiếm phần lớn trong người đó. Cũng không thể nói ai tốt hoàn toàn và ai xấu hoàn toàn, huống chi bây giờ, thời buổi nhập nhem, tốt xấu lẫn lộn thật giả khó lường, cái Xấu núp bóng trong cái Tốt và nhiều khi cái Tốt đành phải chịu thua cái Xấu. Nếu Thiện trong một con người nhiều hơn thì cái ÁC đành thua cuộc, rút chạy. Nhưng thật đáng sợ nếu cái ÁC chiếm lĩnh và nuốt chửng cái TÂM rồi, thì chỉ còn là đại họa.
Tâm cũng là tim. Có những người khi thể hiện cái ác, mình thấy đúng là những kẻ đó không có trái tim. Con người, ai cũng có một trái tim mà. Cho nên mới nói, làm người ai làm thế.


Nhớ chuyện Tấm Cám, thì cái tốt sau bao lần thoát thai đầu thai, vẫn nguyên vẹn trở về không suy xuyển, chỉ có cái xấu thì nhất định sẽ trả giá. Hại người, rồi sẽ có ngày bị hại.


Đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma.

"Điều gì không muốn người ta làm cho mình thì đừng làm cho người khác" (Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân- Khổng Tử).


Mình thấy sợ những kẻ "bề ngoài thơn thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không dao". Sợ hơn những kẻ côn đồ cầm dao đâm người -vì lúc đó còn có thể ra đòn đỡ- chứ đối với những kẻ "đâm sau lưng" hay bất chấp thủ đoạn để hại người, thì đúng là khó đỡ thật.


Mình không nghĩ rằng mình quá tốt. Nhưng mình có Tâm, cơ bản là mình không sống ngược với đạo lý làm người. Mình luôn tự răn mình điều đó.


Mình vốn là đứa rất tin vào trực giác, nhất định một người có tâm mình sẽ nhìn thấy rõ nó hiện lên trên mặt.


Cũng có khi có những người thoạt đầu mình nhìn thấy. Nhưng một thời gian sau nó- Chữ TÂM- biến mất. Lúc đó thấy một chữ : ÁC.


Mình thấy mình chưa bao giờ sai, cho đến bây giờ.


No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...