Tuesday, March 25, 2008

HN friendsimage/

image/

Chiều hôm qua xong việc. Rảnh không nên đi lòng vòng ngắm Hà Nội và chụp linh tinh. Rùi sau đấy là tụ tập hẹn hò với các thành phần chị em ở Highland nhà hát lớn.

Đầu tiên là chân dung nữ văn sĩ, tác giả "Trái tim của sói". Cô em mình sau khi "xuất" đứa con tinh thần này có vẻ xinh tươi hơn thì phải.


image/


image/


Lần đầu tiên gặp Đông Phương Bất Bại (iu lắm í) và hơn nửa năm mới gặp lại 2Ti. Mới đấy mà chị đã chuyển... đối tác roài, mà lại là rất xịn . Làm con em cứ chóng mặt mãi. Tình hình là thấy mình cần phải cải cách, phải thay đổi. :P


image/

No comments:

Post a Comment

Your comment would make my day brighter. Thank you! :-)

Truly,

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...